משכיות

בית המדרש

beit-midrash-renovation

החלק העיקרי של תוכנית הלימודית מתבצעת בבית המדרש שהוא לב ליבה של המכינה שם החניכים מתפללים 3 פעמים ביום, ובמהלך כל שעות הלימודים מתקיימים שיעורים בבית המדרש.

בית המדרש הינו מבנה יביל בגודל של 70 מ”ר עם גג אסבסט שנבנה לפני 25  שנה, ולכן מצב המבנה רעוע, החל מהכניסה, הקירות , המרצפות והריהוט ולכן  המבנה זקוק לשיפוץ כולל ויסודי.

כמו כן, המבנה קטן מלהכיל את כל הפעילות ויש להרחיבו ל – 100 מ”ר.

שלב א-גמור

שיפוץ פנימי שכולל החלפת ריצוף קירוי הקירות הפנימיים, תקרה אקוסטית ותאורה.

שלב ב

תקציב לשיפוץ והצטיידות בית מדרש

הוצאות:

ההוצאה סכום בש"ח
תכנון ופיקוח 15,000
עבודות פיתוח שטח להרחבה 50,000
כניסה ( דלת כניסה, מדרגות, מרפסת, פרגולה) 90,000
הרחבה של 30 מטר 90,000
קירות פנים 30,000
קירות פנים 30,000
ריצוף 25,000
החלפת גג 70,000
ארון קודש 20,000
ריהוט 40,000
מיזוג 20,000
סה”כ הוצאות 354,000₪