משכיות

אומנות במכינה

במכינת משכיות אנחנו עוזרים לחניכים להתפתח במה שהם מוכשרים בו, ואם יש להם איזה יוזמה או כישרון שהם רוצים לפתח, נעזור להם בזה.

כך בדיוק נפתח חדר אומנות במכינה, חניך שאומנות היא חלק מהנשמה שלו, ביקש חדר אומנות, ונתנו לו את המקום. 
החידוש שהוא הוסיף למכינה גרם גם לחניכים אחרים לבוא להצטרף.