משכיות

בוחן מסלול בבסיס חטיבת כפיר

אחת לחודש אנו יוצאים לבא"ח 900 לאימון בחטיבה..