משכיות

התנדבות במכינה

מידי שבוע ביום קבוע יוצאים תלמידי המכינה להתנדב באזור המכינה. הם מתנדבים בחקלאות, בגמ"ח בבית שאן, משמחים בגנים ועוד...

התנדבות בגמ"ח בבית שאן

התנדבות בחקלאות

חלוקת מים במחסום