משכיות

הכשרות צוות

במהלך הקיץ, הצוות לא נח, יש הרבה הכשרות צוות: הפקת לקחים משנים קודמות, שימור ושיפור ולמידת כלים חדשים על מנת להבין יותר טוב את החניכים ועולמם.

אלו תמונות מיום הכשרה וגיבוש לצוות מחוץ לבית, כי דווקא בחוץ, ביציאה מהאווירה הביתית ניתן להגיע לעומק, וכמו שאנחנו אומרים לחניכים אנו עושים בעצמנו.