משכיות

התנדבות במכינה

גם השנה התנדבות במכינה היא חובה,

כי אנו מאמינים שההתנדבות בונה בתוך האדם תכונות חשובות של נתינה והכרת הטוב.

השנה החניכים בוחרים בין התנדבות בחקלאות, והתנדבות בעזרה לאנשים קשיי יום.

ההתנדבות מעניקה לחניכים תחושה חיובית של הכרת הערך העצמי, ופיתוח תחושת המסוגלת.

תכונות אלו שנרכשות במכינה מלוות את החניך לאורך כל חייו, ומסייעות לו לחיות חיים יותר משמעותיים ושמחים. חיים של עשיה ונתינה.