משכיות

חוות סוסים

horse-farm

מכינתנו נותנת מענה נוסף ומיוחד מעבר לתוכנית הלימודים היומית. ישנם מערכות נוספות מגוונות ומעניינות התורמות להתפתחות החניך בכישורי חיים והשתלבותו בחיי המעש היום יומיים.  כגון: פינת חיי, אורוות סוסים וחמורים, סדנת עבודה, פעילות מוזיקלית מיוחדת שעוזרת לנער להתמודד ריגשית עם משקעים ומצבים קשים שחוו בעבר.

העבודה עם הסוסים מזמנת לנערים אפשרויות שונות להשתלב בקבוצה ובחברה, לפתח יחסים בינאישיים, למשל, ויתור (דרך ויתור לסוס בשל צרכיו המיוחדים), מגע גופני ללא אלימות, כיבוד האוטונומיה של האחר דרך כיבוד האוטונומיה של הסוס, מסייעת כמו כן, בבניית ביטחון ומודעות עצמית, התמצאות במרחב, הפחתת רמות חרדה, פיתוח יחסי אמון, ובאופן עקיף תורמת להקניית הרגלי למידה והתנהגות חברתית נאותה.

הנערים מוצאים תחום מפלט, מקום רגיעה, חיבור לעולמם הפנימי, היכולת לתת לגיטימציה לתחושות ומגוון רגשות.

כדי שנוכל להעניק לנערים אלו את הטיפול באמצעות הסוסים בצורה המיטבית ביותר, אנו זקוקים  לשפץ ולצייד את האורווה שהוקמה לפני 20 שנה ומאז לא עברה שיפוץ יסודי

תקציב לשיפוץ והצטיידות לחוות סוסים

הוצאות חד פעמיות:

ההוצאה סכום בש"ח
שיפוץ והתאמה של תאי הסוסים 40,000
שיפוץ מסגרת האורווה 12,000
שקתות מיכלי אבוס 3,000
שיפוץ המנז' 8,000
הסדרת פינת המתנה מוצלת 8,000
רכישה והתקנה של 3 ספסלים 3,000
שיפוץ שער הכניסה 4,000
תא לשטיפת הסוסים 4,000
הסדרת הכניסה לאורווה 3,000
רכישת שני סוסים נוספים (בנוסף ל-2 הקיימים) 12,000
רכישת 3 אוכפים וראשיות 5,000
סה"כ הוצאות חד פעמיות 59,000

הוצאות שוטפות ( שנתי)

ההוצאה סכום בש"ח
חציר 22,000
תערובת 12,000
פירזול 12,000
וטרינר ותרופות 5,000
מדריך רכיבה (פעמיים בשבוע) 20,000
חשמל ומים 3,000
בלתי צפוי 2,500
סה"כ הוצאות שוטפות 57,000

סה"כ עלות הפרויקט: 116,000 ש"ח