משכיות

חתונת בוגרים

חופה מוטי פרידמן

בשעה טובה הרב שלמה זכה לחתן שני בוגרים מהמכינה:

אלעד בראזני ממחזור י"א שהתחתן עם בחירת ליבו שחר נוח  

ומוטי פרידמן  ממחזור י"ב שהתחתן עם בחירת ליבו ירדן בן חמו.

הרב שלמה אזואלוס כמובן חיתן אותם, שנזכה שהבתים שלהם יהיו בתים מאירים, שמחים, ושיקרינו אור לכל עם ישראל.