משכיות

טיול פתיחת שנה!

שנה א' יצאו לטיול פתיחת שנה בנחל הקיבוצים.

הם טיילו, נהנו, הכירו והתגבשו!