משכיות

יום הורים

בכל שנה אנו מזמינים את ההורים לפעילות משותפת עם הבנים במכינה.

מתחילים בשיחה של הרב שלמה מלאה בחן והומור בנושא חינוך, עם מלא עצות פרקטיות לחינוך הילדים.
ממשיכים בסדנת נגרות לבן ולהורים, סדנה של גיבוש וקרבה להורים.
ומסיימים בדיון משמעותי, שכל הורה משתף מליבו על בנו או על איך הוא רואה את המכינה. באמצעות הדיון והשיח המשותף של ההורים, נפתח הלב לראות את הבנים במבט אחר.