משכיות

מחזור א' נפגשים בסוכות

בסוכה של הרב שלמה 5
בוגרינו ממחזור א' של המכינה מקיימים מצוות החג,
עם הרב האהוב שלמה אזואלוס!
בסוכתו של בנימין רבינוביץ'
שאירח אותם כיד המלך!
שנזכה ששמחת הסוכות תשרה במעוננו תדיר
ואור ה' את דרכינו יאיר.