משכיות

מפגשי מחזור י"ב וי"ד

מפגש מחזור יד 6
ביום חמישי האחרון, ערב שבת פרשת מקץ, הרב שלמה אזואלוס אביגדור משה ואלון בנייהו נסעו ל להיפגש עם מחזור י"ב בחומוס אליהו בירושלים ועם מחזור י"ד בביתו של יוסף גבאי ממחזור י"ד.
התרגשנו לראות את בוגרי המכינה, ושמחנו לחדש איתם קשרים ישנים. האוכל היה חם וטעים, וגם האווירה הייתה חמה ואוהבת.
חשוב לנו לשמור על קשר עם הבוגרים שלנו, גם אחרי שהם עוזבים, וללוות אותם בהמשך החיים.
מחזור י"ד
מחזור יד
מחזור י"ב
מחזור י"ב