משכיות

נגריה

האמון שהמדריכים נותנים בחניכים,
שאנחנו יודעים כמה הם טובים,
מאפשר להם לגלות את הכוחות הטמונים בתוכם.
אבל זה לא מספיק,
צריך לחזק גם תחושת המסוגלות,
תחושת המסוגלות מתפתחת באמצעות הפינות השונות במכינה,
אחת הפינות במכינה היא נגריה-
בנגריה החניכים בונים ספסלים,
ויוצרים כיד הדמיון הטובה.
לצורך כך סידרנו את הנגריה,
ורכשנו ציוד חדש,
שלמחזור כ' יהיה הרבה מה ליצור בנגריה🏗