משכיות

סליחות ברשב"י

מחר ערב יום כיפור,
וחניכי המכינה יצאו אתמול לסליחות ברשב"י,
איזה התרגשות, מרגישים את הסליחה והמחילה באוויר.
אין כמו האחדות של עם ישראל,
כולנו מתאגדים ביחד לבקש סליחה.
שנזכה לגמר חתימה טובה,
ושנהיה בכל יום קצת יותר קרובים לעצמנו ולה'