משכיות

פתיחת שנה מחזור כ'

בשעה טובה הגיעו אלינו מחזור כ', את השנה התחלנו ביום שני ב' אלול, הזמנו גם את ההורים ושמחנו לפגוש את כולם.  

השבוע הראשון התחיל בשיא הכוח: שיעורי תורה עם הרבנים, טיול פתיחת שנה
לעין נזם לטבילה במעיין והליכה בתוך הנחל. ביום רביעי המשכנו בשגרת המכינה,
וסיימנו את היום במעיין הדגל שליד משכיות.

וכמנהגנו בשנים קודמות, זוהי השבת הראשונה של מחזור א', ובשבת זו כל קבוצה אכלה אצל מוביל הקבוצה שלה.