משכיות

קשר עם הבוגרים

מכינת משכיות ממשיכה לשמור על קשר עם הבוגרים באמצעות שיחות טלפון, מםגשי מחזור, ושבתות מחזור.

שבת מחזור טו'

מפגש מחזור י"א

מפגש מחזור י'