משכיות

שבוע צה"ל

החל מהשנה המכינה חוזרת לתוכנית "שבוע צה"ל"

זה אומר שחטיבת גבעתי מאמצת את המכינה: התהליך כולל ביקור בבסיסים של גבעתי, שיחה של מח"ט גבעתי במכינה, ושבוע בב"ח גבעתי – שבוע של צבא על מלא.

איזה תהליך מדהים עברו מחזור י"ט בשבוע צה"ל,
התמודדות מול המשמעת הקשוחה של הצבא
שיעורים על הצבא, ועל שימוש בנשק
זחילות, שכיבות שמיכה ותרגילים
וכל הכבוד למצטיייני הכיתה, שלו וישי