משכיות

חדר האוכל והמטבח

מטבח

בהתאם לתוכנית החינוכית ותפישת החיים של המכינה, התלמידים מתפעלים את המטבח ומכינים את כל הארוחות כולל שבתות.

המטבח הינו מבנה קטן בגודל של 25  מ"ר שנבנה לפני 25  שנה, כמו כן מחסן ארעי בגודל של 20  מ"ר. יש לציין שהציוד הוא מינימלי ומיושן, מצב המבנה רעוע, וזקוק להרחבה ושיפוץ כולל ויסודי וחידוש ציוד המטבח. מביקורת של משרד הבריאות מתברר שאנו לא עומדים בתקן של מטבח מבשל והתבקשנו לבצע התאמות

עלויות שיפוץ והצטיידות המטבח

ההוצאהסכום בש"ח
תכנון ופיקוח20,000
שיפוץ המבנה הקיים והתאמתו לתקן משרד הבריאות: ריהוט, מדורים, כיורים, נקוזים וכדו'250,000
 ריהוט לחדר אוכל 60,000
מיקסר20,000
עגלת הגשת מזון קר/ חם25,000
צ'יפסר לטיגון15,000
מכונה לפריסת לחם14,000
ארונות ומדפים לאחסון20,000
סירים, מחבתות וכלי מטבח15,000
מיזוג20,000
עבודות חשמל כולל ארון חשמל ראשי20,000
סה”כ הוצאות479,000 ₪

247