יום כיפור במכינה

ריגש אותנו מאוד שביום כיפור הגיעו מעל 30 בוגרים למכינת משכיות.
הבוגרים והתלמידים של המכינה הקדם צבאית משכיות השתתפו בתפילות החגיגיות, וספגו את האוויר הרוחני והטהור של משכיות.