טיול מים אל ימה

טיול מים אל ים, הוא מסע של שלושה ימים מכיוון ים כינרת אל הים התיכון, בפועל הטיול היה ממעין חרדלית עד לחניון הפיתן.