מחזור א' נפגשים בסוכות

בוגרינו ממחזור א' של המכינה מקיימים מצוות החג…