סיור ביחידת כפיר

יום שני חניכי מכינת משכיות יצאו לסיור בבסיס האימונים של יחידת כפיר.