ניראות המכינה

כחלק מהפרויקטים של החניכים במכינה,
לקחנו לעצמנו פרויקט של שיפור הנראות של המכינה.