הכשרות צוות

במהלך הקיץ, הצוות לא נח, יש הרבה הכשרות צוות: הפקת לקחים משנים קודמות, שימור ושיפור ולמידת כלים חדשים על מנת להבין יותר טוב את החניכים ועולמם.